หน้าหลัก        |      หลักสูตรและอัตราค่าเรียน      |     การสอบใบขับขี่      |     รถที่ใช้ในการฝึกขับ      |     ตัวอย่างแนวข้อสอบ      |     แผนที่ร้าน

หลักสูตรของเรา
ระเบียบการฝึกขับรถยนต์

เกียร์ธรรมดา
     หลักสูตรเรียน        8   ชั่วโมง อัตราค่าเรียน      1,600   บาท
     หลักสูตรเรียน      12   ชั่วโมง อัตราค่าเรียน      2,300   บาท
     หลักสูตรเรียน      14   ชั่วโมง อัตราค่าเรียน      2,600   บาท

เกียร์ออโต้
     หลักสูตรเรียน        8   ชั่วโมง อัตราค่าเรียน      2,300   บาท
     หลักสูตรเรียน      10   ชั่วโมง อัตราค่าเรียน      2,800   บาท

เกียร์ธรรมดา + ออโต้
     หลักสูตรเรียน        8 ชั่วโมง + ออโต้ 2 ชั่งโมง อัตราค่าเรียน      2,200   บาท
     หลักสูตรเรียน        8 ชั่วโมง + ออโต้ 4 ชั่งโมง อัตราค่าเรียน      2,800   บาท

- เรียนขับรถตัวต่อตัว วันละ 2 ชั่วโมง (รถติดแอร์ทุกคัน)

- เรียนขับรถแต่ละครั้งจะพักเครื่องยนต์ชั่วโมงละ 5 นาที

- ระหว่างพักเครื่องยนต์จะมีการแนะนำวิธีการรักษาเครื่องยนต์และกฎจราจรต่างๆ

- ระหว่างฝึกหัดขับรถยนต์ หากเกิดการเฉี่ยวชนทางศูนย์ฝึกจะรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมด

- ค่าบริการรับ – ส่งถึงบ้าน 350 บาท ตลอดหลักสูตรการเรียน

- สำหรับท่านใดที่ต้องการเรียนเป็นรายชั่วโมง
     เกียร์ธรรมดา อัตราค่าเรียนชั่วโมงละ 250 บาท
     เกียร์ออโต้ อัตราค่าเรียนชั่วโมงละ 350 บาท

หากท่านใดต้องการทำใบขับขี่รถยนต์ กรุณาแจ้งทางศูนย์ฝึกในวันที่สมัครเรียน ทางศูนย์ฝึกบริการส่งสอบใบขับขี่โดยไม่คิดค่าบริการ

เวลาในการฝึก

เช้า 08.00 - 10.00 น.

10.00 - 12.00 น.

บ่าย 13.00 - 15.00 น.

15.00 - 17.00 น.

17.00 - 19.00 น.

เอกสารเพื่อทำใบขับขี่

- รูปถ่ายขนาด 1" จำนวน 2 รูป

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

- สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

- ใบรับรองแพทย์ 1 ชุด

(สมาร์ทการ์ดไม่ต้องใช้รูปถ่าย)

แผนที่ร้าน(คลิกเพื่อดูรายละเีอียด)

Copyright © 2010 @ chiangmaidriving.com
คุณวิสูตร วิภาคกิจ (คุณ A)
โทร. 083-5682077,โทร. 083-4780365