หน้าหลัก        |      หลักสูตรและอัตราค่าเรียน      |     การสอบใบขับขี่      |     รถที่ใช้ในการฝึกขับ      |     ตัวอย่างแนวข้อสอบ      |     แผนที่ร้าน

ท่าที่ใช้ในการสอบใบขับขี่

ทางศูนย์ฝึกมีหลักสูตรในการสอนทุกท่าที่ใช้ในการสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติดังนี้

1. การหยุดรถและออกรถบนทางลาดชัน (ยกเว้นเกียร์ออโต้)

2.การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง

3. การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า

4. การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย

แผนที่ร้าน(คลิกเพื่อดูรายละเีอียด)

Copyright © 2010 @ chiangmaidriving.com
คุณวิสูตร วิภาคกิจ (คุณ A)
โทร. 083-5682077,โทร. 083-4780365